Szolgáltatásaink

Könyvvezetés

Könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében folyamatosan illetve visszamenőlegesen. A könyvelés alátámasztását szolgáló analitikus nyilvántartások rendszerének kidolgozása, kialakítása, vezetése.

Teljes körű ügyviteli szolgáltatás

Pénzügyi feladatok (számlázás, pénztár kezelése, banki kapcsolatok, stb.) ellátása. Gazdasági évek beszámolóinak összeállítása a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Évközi-, illetve időszaki beszámolók elkészítése a Megbízó igénye szerint. Pénzügyi-, üzleti tervek összeállításának támogatása.

Könyvvizsgálat

A Számviteli törvény által előírt szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata. Megbízó társaság pénzügyi kimutatásainak felülvizsgálata, véleményezése, számviteli rendszerének, pénzügyi helyzetének átvilágítása, megoldási vaslatok kidolgozása.

Adótanácsadás

Megbízóink rendszeres tájékoztatása a kiemelt adó törvények változásairól, valamint figyelem-felhívó levelek küldése aktuális adózási kérdésekben.

Adóbevallás készítés

Adóbevallások összeállítása, -meghatalmazás esetén- azok benyújtása elektronikus úton, mind az államháztartás-, mind az önkormányzatok felé. Megbízó személyes képviselete meghatalmazás alapján, illetve a hatáskörünkbe utalt ügyek intézése az adóhatóság előtt.

Rólunk

Rólunk

A SELLING Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1990. óta működik. Jelenlegi tulajdonosa egyike az egykori alapítóknak.

A Társaság az elmúlt két évtizedes működése alatt több tucat mikro-, kis- és középvállalkozás számára végzett teljes körű számviteli-, jövedelem elszámolási- és ügyviteli szolgáltatás keretében látta el szakértői tevékenységét, adótanácsadói és konzulensi feladatait.

A SELLING Kft. valamennyi munkatársa rendelkezik a tevékenységhez szükséges közép- vagy felsőfokú szakirányú képesítésű (pénzügyi és számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, adószakértő, könyvvizsgáló), mely minőségi munkánkat garantálja és magas fokú biztonságot biztosít megbízó partnereink részére.Felelősségteljes munkánkkal járó kockázatainkat szakmai felelősségbiztosítással minimalizáljuk, továbbá irodánk kiemelt figyelmet fordítunk a munka folyamatos szakmai irányítására és a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés biztosítására. A ránk bízott feladatok nagyságrendjét körültekintően felmérjük, mindenkor szem előtt tartva azon célunkat, hogy a felvállalt kötelezettségeknek a lehető legmagasabb szinten eleget tehessünk a piacon oly gyakran tapasztalható túlterheltségből adódó hibák elkerülése, megelőzése szándékával. Rendkívüli, sajátos szakmai munkát igénylő esetekben alkalmazottaink mellett, szakmánkban elismert, számviteli és adózási területeken sokéves tapasztalattal rendelkező, külső szakértők bevonására is lehetőségünk van annak érdekében, hogy a ránk bízott feladatot a lehető legmagasabb színvonalon lássuk el, megbízónk elvárásainak a tőlünk telhető legnagyobb mértékben megfeleljünk.

A SELLING Kft. különös figyelmet fordít a megfelelő technikai háttér biztosítására, illetve a szakmára jellemző elsősorban jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésére. Valamennyi munkatársunk korszerű számítástechnikai eszközökön, a Társaság tevékenységéhez idomuló, a jogszabályi környezet folyamatos változásaihoz rugalmasan igazodó szoftverek alkalmazásával látja el munkaköri feladatait. Lehetőségeinkhez mérten magas szinten igyekszünk gondoskodni minden alkalmazottunk szakmai fejlődéséről, továbbképzéséről.

Keressen minket bátran!